A familia: a primeira escola das emocións

Hoxe en día a conciencia entre os adultos sobre a importancia da intelixencia emocional é total e absoluta: sabemos que unha boa xestión emocional é clave para o noso benestar. 

E o que é bo para os adultos aínda o é máis para os nenos e pícaras. Por este motivo, a educación das emocións converteuse no alicerce educativo fundamental do século XXI. Si mostrar as emocións xa non é un tabú como o era fai cincuenta anos, o que nos toca agora é aprender a educar aos máis pequenos nelas para que as recoñezan e identifíquenas. O maior regalo que lles podemos facer aos nosos fillos para que crezan sans, felices e conscientes de quen son é ensinarlles a convivir coas emocións.

Mar Romeu expón as dificultades e os conflitos máis comúns que pais e nais pódense atopar durante o proceso de aprendizaxe dos máis pequenos, e propón formas de actuar que axudarán nas relacións entre pais e fillos para aumentar a súa capacidade de análise e de actuación.