Identidade dixital


Do mesmo xeito que todas as persoas necesitamos desenvolver as nosas competencias para manexarnos no medio físico e social, tamén precisamos ser quen de acadar plena autonomía para levar a cabo o noso proxecto vital no mundo dixital. A xestión da nosa identidade dixital, de quen somos para os demais nas redes, quen queremos ser e como percibimos e somos percibidos, require que os máis novos conten co apoio e o acompañamento que normalmente prestamos nas contornas físicas. Pero cando falamos de contornas dixitais, tan efémeras e cambiantes, familias e profesorado atopámonos con dúbidas.
No marco da Estratexia Galega de Convivencia 2015-2020 (Educonvives.gal), da man de expertos de recoñecido prestixio tanto nos seus ámbitos de coñecemento como na contorna dixital, abórdanse as dúbidas máis comúns que tanto familias como profesorado ou mesmo o alumnado ten ao respecto de cuestións que teñen que ver coa xestión da identidade dixital.
Premendo na imaxe, chegarás á páxina Identidade dixital da Xunta de Galicia, con máis de 50 preguntas respondidas con rigor pero cunha linguaxe clara e cercana en forma de pequenas pílulas de vídeo e co apoio dunha guía de referencia. Porque todos podemos e debemos ser quen de ter unha identidade dixital coa que nos sintamos a gusto.

Preme na imaxe: